User Tools

Site Tools


02049--c-hoa-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

02049--c-hoa-o-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đảo Ốc Hoa</​b>​ là một bãi cát thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm của quần đảo Hoàng Sa. Đảo này nằm về phía đông bắc của đảo Hoàng Sa và gần với bãi Xà Cừ.
 +</​p><​p>​Đảo Ốc Hoa là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang kiểm soát đảo này.
 +</p>
 +<​dl><​dd>​Tên đảo xuất phát từ tên của loại sản vật biển "ốc hoa" ở Hoàng Sa. Sách <​i>​Phủ biên tạp lục</​i>​ của Lê Quý Đôn chép:</​dd></​dl><​blockquote class="​templatequote"><​p>​Ngày trước, họ Nguyễn có thiết lập đội Hoàng Sa gồm bảy mươi suất, (...) Họ chèo năm chiếc thuyền câu nhỏ ra ngoài biển cả ba ngày ba đêm mới đến đảo (tức đảo Hoàng Sa). Họ tha hồ lượm lặt, tự ý bắt chim, bắt cá làm đồ ăn. (...) Họ còn lượm nhặt những vỏ đồi mồi, những con hải sâm, những hạt con <​b>​ốc hoa</​b>​ thật là nhiều.</​p><​cite><​div class="​templatequotecite">​— Lê Quý Đôn, <​i>​Phủ biên tạp lục</​i><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ quyển 2, 1776</​div></​cite>​
 +</​blockquote>​
 +<​dl><​dd>​Sau này, bộ sử Đại Nam thực lục (tiền biên) nhắc lại:</​dd></​dl><​blockquote class="​templatequote"><​p>​Xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi, ở ngoài biển, có hơn một trăm ba mươi bãi cát, cách nhau hoặc một ngày đường hoặc vài trống canh, kéo dài không biết mấy ngàn dặm, tục gọi là Vạn lý Hoàng Sa. Trên bãi có giếng nước ngọt. Sản vật có hải sâm, đồi mồi, <​i>​ốc hoa</​i>,​ vích,​...</​p><​cite/>​
 +</​blockquote>​
 +<​ul><​li>​Đặc điểm: cấu thành chủ yếu từ cát san hô cùng với mảnh vụn từ tảo san hô và trùng lỗ. Đảo có chiều dài từ đông sang tây khoảng 450 m, chiều rộng từ bắc xuống nam khoảng 220 m nhưng hình thể vẫn tiếp tục thay đổi.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Hiện diện tích của đảo vào khoảng 2 ha. Mặt bắc của đảo cao hơn mặt nam.<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​li></​ul>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181011154206
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.464 seconds
 +Real time usage: 0.570 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1746/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 57709/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5234/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6520/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.200/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.99 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 431.651 ​     1 -total
 + ​48.93% ​ 211.195 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​45.60% ​ 196.824 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​26.42% ​ 114.031 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.39% ​  ​88.029 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.50% ​  ​58.294 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  9.02%   ​38.926 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Quote
 +  7.74%   ​33.411 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Ho&​agrave;​ng_Sa
 +  7.01%   ​30.239 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.47%   ​27.926 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1331061-0!canonical and timestamp 20181011154206 and revision id 26347319
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
02049--c-hoa-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)