User Tools

Site Tools


02071--entjernej-la-gi

Šentjernej là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Dolenjska của Slovenia. Šentjernej có diện tích 96 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 6583 người. Thủ phủ khu tự quản Šentjernej đóng tại Šentjernej[1].

02071--entjernej-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)