User Tools

Site Tools


02073--entrupert-la-gi

Šentrupert là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Dolenjska của Slovenia. Šentrupert có diện tích 49 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 2283 người. Thủ phủ khu tự quản Šentrupert đóng tại Šentrupert[1].

02073--entrupert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)