User Tools

Site Tools


02106--i-h-c-extremadura-la-gi

Đại học Extremadura
Tên bản địa Universidad de Extremadura
Tên Latinh Universitas Extrematurensis
Thông tin chung
Loại hình Đại học Công lập
Thành lập 1973
Thông tin khác
Vị trí Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Tây Ban Nha
Website http://www.unex.es

Đại học Extremadura (in Tiếng Tây Ban Nha: Universidad de Extremadura) là một đại học công lập ở Tây Ban Nha thuộc vùng Extremadura (Badajoz và Cáceres).

  • Official website
  • (tiếng Tây Ban Nha) Campus Virtual de la Universidad de Extremadura
02106--i-h-c-extremadura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)