User Tools

Site Tools


02135--kocjan-la-gi

Škocjan là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Dolenjska của Slovenia. Škocjan có diện tích 60.4 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 3035 người. Thủ phủ khu tự quản Škocjan đóng tại Škocjan[1].

02135--kocjan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)