User Tools

Site Tools


02168--o-b-c-qu-n-o-ho-ng-sa-la-gi

Đảo Bắc là một đảo san hô thuộc nhóm đảo An Vĩnh của quần đảo Hoàng Sa. Đảo này nằm cách đảo Cây khoảng 2 hải lý (3,7 km) về hướng đông đông nam.[1]

Đảo Bắc là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang kiểm soát đảo này.

  • Tên gọi: đảo Bắc; tiếng Anh: North Island; tiếng Trung: 北岛; bính âm: Běi dǎo, Hán-Việt: Bắc đảo
  • Đặc điểm: hình dạng thon hẹp, dài khoảng 1.500 m nhưng chỉ rộng khoảng 290 m và có diện tích khoảng 0,4 km². Phần tây bắc của đảo cao 3 đến 4 m so với mặt biển trong khi phần phía đông nam thường bị ngập khi thuỷ triều lên.[2]
  • Môi trường: có nhiều cây xanh.
  1. ^ Sailing Directions 161 (Enroute) - South China Sea and the Gulf of Thailand (ấn bản 13). Bethesda, Maryland: National Geospatial-Intelligence Agency. 2011. tr. 5. 
  2. ^ “第一节 西沙群岛的主要岛礁”. 海南史志网. 11 tháng 6 năm 2009. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2012. 
02168--o-b-c-qu-n-o-ho-ng-sa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)