User Tools

Site Tools


02175--o-makira-la-gi

Tượng cho một ngôi nhà nghi lễ hay nhà mồ, thế kỷ 17
Bản đồ địa hình Đảo Makira

Makira trước kia được biết đến với cái tên đảo San Cristóbal, là hòn đảo lớn nhất của tỉnh Makira-Ulawa, Quần đảo Solomon. Hòn đảo này nằm ở phía đông của Guadalcanal và phía nam của Malaita. Thành phố lớn nhất, cũng là thủ phủ của tỉnh Makira - Ulawa là thành phố Kirakira. Tổng diện tích đảo là 3.190 km2.

02175--o-makira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)