User Tools

Site Tools


02197--rna-na-koro-kem-la-gi

Črna na Koroškem là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Koroška của Slovenia. Črna na Koroškem có diện tích 156 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 3616 người. Thủ phủ khu tự quản Črna na Koroškem đóng tại Crna na Koroškem[1].

02197--rna-na-koro-kem-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)