User Tools

Site Tools


02248-a-r-la-gi

Ağri được gọi là Karaköse (tiếng Kurd: Qerekose) trước năm 1946 và thành lập với tên goin là Karakilise (Ottoman: قرهکلیسا) vào năm 1860, là thủ phủ của tỉnh Ağrı ở cuối phía đông của Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Iran, là một thành phố tỉnh lỵ (merkez ilçesi) của tỉnh Ağri, Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố có diện tích 1497 km² và dân số thời điểm năm 2007 là 133592 người[1], mật độ 89 người/km².

02248-a-r-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)