User Tools

Site Tools


02251-a-very-gaga-holiday-la-gi

A Very Gaga Holiday là đĩa mở rộng trực tiếp bởi nữ ca sĩ-nhạc sĩ người Mỹ Lady Gaga, gồm bốn bản phòng thu: "White Christmas", "Orange Colored Sky", "You and I" và "The Edge of Glory". EP được phát hành vào ngày 22 tháng 11 năm 2011 tại các cửa hàng iTunes tại Mỹ.

02251-a-very-gaga-holiday-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)