User Tools

Site Tools


02256-abaet-la-gi

Abaeté là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1816,856 km², dân số năm 2007 là 23193 người, mật độ 13 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
02256-abaet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)