User Tools

Site Tools


02262-abansky-huy-n-la-gi

Huyện Abanskiy (tiếng Nga: Абанский район) là một huyện hành chính[11] tự quản (raion), của Vùng Krasnoyarsk, Nga. Huyện có diện tích 9.064 kilômét vuông. Trung tâm của huyện đóng ở Aban.[12]

 1. ^ a ă Bản mẫu:OKATOReference
 2. ^ a ă â Website chính thức của huyện Abansky. Lịch sử huyện (tiếng Nga)
 3. ^ Luật #13-2755, Điều 2.2
 4. ^ a ă Hiến chương, Điều 6.1
 5. ^ Luật #13-2755, Điều 1.2
 6. ^ Федеральная служба государственной статистики (Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga) (2011). “Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (Kết quả sơ bộ Điều tra dân số toàn Nga năm 2010)”. Всероссийская перепись населения 2010 года (Điều tra dân số toàn Nga năm 2010) (bằng tiếng Nga). Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga. Truy cập 25 tháng 4 năm 2011. 
 7. ^ Федеральная служба государственной статистики (Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga) (21 tháng 5 năm 2004). “Численность населения России, субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов, районов, городских поселений, сельских населённых пунктов – районных центров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более человек[[Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Nga]] (Dân số Nga, các chủ thể Liên bang Nga trong thành phần các vùng liên bang, các huyện, các điểm dân cư đô thị, các điểm dân cư nông thôn—các trung tâm huyện và các điểm dân cư nông thôn với dân số từ 3 nghìn người trở lên)”. Всероссийская перепись населения 2002 года (Điều tra dân số toàn Nga năm 2002) (bằng tiếng Nga). Cục Thống kê quốc gia Liên bang Nga. Truy cập 23 tháng 3 năm 2010. 
 8. ^ Aban, trung tâm hành chính huyện, là điểm dân cư đô thị duy nhất trong huyện trong điều tra dân số năm 2002 nhưng đã bị hạ cấp xuống thành điểm dân cư nông thôn vào năm 2007.
 9. ^ Giá trị mật độ được tính toán tự động bằng cách chia 2010 Census population cho diện tích ghi trong hộp thông tin. Đề nghị lưu ý rằng giá trị này có thể không chính xác do diện tích kê trong hộp thông tin không nhất thiết phải tương ứng với diện tích của khu vực hoặc nó được cung cấp không cùng một năm với dân số.
 10. ^ Правительство Российской Федерации. Федеральный закон №107-ФЗ от 3 июня 2011 г. «Об исчислении времени», в ред. Федерального закона №271-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени"». Вступил в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования (6 августа 2011 г.). Опубликован: "Российская газета", №120, 6 июня 2011 г. (Chính phủ Liên bang Nga. Luật liên bang #107-FZ of 2011-06-31 Về việc tính toán thời gian, as amended by the Luật Liên bang #271-FZ of 2016-07-03 Về việc sửa đổi luật liên bang "Về việc tính toán thời gian". Có hiệu lực từ  6 ngày sau ngày công bố chính thức.).
 11. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên AstrakhanO_adm
 12. ^ “Raions of the Russian Federation”. Statoids. Ngày 4 tháng 3 năm 2008. Truy cập 5 tháng 7 năm 2012. 

Bản mẫu:Vùng Krasnoyarsk

02262-abansky-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)