User Tools

Site Tools


02264-abati-la-gi

Abatiá là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 229,083 km², dân số năm 2007 là 7965 người, mật độ 34,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
02264-abati-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)