User Tools

Site Tools


02271-ablautus-rubens-la-gi

Ablautus rubens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ablautus
Loài (species) A. rubens
Danh pháp hai phần
Ablautus rubens
Coquillett, 1904

Ablautus rubens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ablautus rubens được Coquillett miêu tả năm 1904.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ablautus rubens tại Wikispecies
02271-ablautus-rubens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)