User Tools

Site Tools


02307-acrochordomerus-aeneus-la-gi

Acrochordomerus aeneus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Acrochordomerus
Loài (species) A. aeneus
Danh pháp hai phần
Acrochordomerus aeneus
Hermann, 1920

Acrochordomerus aeneus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Acrochordomerus aeneus được Hermann miêu tả năm 1920. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Acrochordomerus aeneus tại Wikispecies
02307-acrochordomerus-aeneus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)