User Tools

Site Tools


02309-acronyches-fenestratulus-la-gi

Acronyches fenestratulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Acronyches
Loài (species) A. fenestratulus
Danh pháp hai phần
Acronyches fenestratulus
Hermann, 1921

Acronyches fenestratulus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Acronyches fenestratulus được Hermann miêu tả năm 1921.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Acronyches fenestratulus tại Wikispecies
02309-acronyches-fenestratulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)