User Tools

Site Tools


02311-acronyches-willistoni-la-gi

Acronyches willistoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Acronyches
Loài (species) A. willistoni
Danh pháp hai phần
Acronyches willistoni
Hermann, 1921

Acronyches willistoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Acronyches willistoni được Hermann miêu tả năm 1921. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Acronyches willistoni tại Wikispecies
02311-acronyches-willistoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)