User Tools

Site Tools


02328-adelodus-nigrocoeruleus-la-gi

Adelodus nigrocoeruleus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Adelodus
Loài (species) A. nigrocoeruleus
Danh pháp hai phần
Adelodus nigrocoeruleus
Hermann, 1912

Adelodus nigrocoeruleus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Adelodus nigrocoeruleus được Hermann miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Adelodus nigrocoeruleus tại Wikispecies
02328-adelodus-nigrocoeruleus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)