User Tools

Site Tools


02331-adelphobates-la-gi

Adelphobates
Adelphobates castaneoticus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Dendrobatidae
Chi (genus) Adelphobates
Grant, Frost, Caldwell, Gagliardo, Haddad, Kok, Means, Noonan, Schargel & Wheeler, 2006
Tính đa dạng
3 species (see text)
Loài điển hình
Adelphobates castaneoticus
(Caldwell and Myers, 1990)
Các loài

Xem trong bài.

Adelphobates là một chi động vật lưỡng cư trong họ Dendrobatidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 3 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

02331-adelphobates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)