User Tools

Site Tools


02350-afogados-da-ingazeira-la-gi

Afogados da Ingazeira là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 377,86 km², dân số năm 2007 là 34022 người, mật độ 90,04 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02350-afogados-da-ingazeira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)