User Tools

Site Tools


02355-afroestricus-chiastoneurus-la-gi

Afroestricus chiastoneurus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroestricus
Loài (species) A. chiastoneurus
Danh pháp hai phần
Afroestricus chiastoneurus
Speiser, 1910

Afroestricus chiastoneurus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroestricus chiastoneurus được Speiser miêu tả năm 1910.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroestricus chiastoneurus tại Wikispecies
02355-afroestricus-chiastoneurus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)