User Tools

Site Tools


02356-afroestricus-insectaris-la-gi

Afroestricus insectaris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroestricus
Loài (species) A. insectaris
Danh pháp hai phần
Afroestricus insectaris
Scarbrough, 2005

Afroestricus insectaris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroestricus insectaris được Scarbrough miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroestricus insectaris tại Wikispecies
02356-afroestricus-insectaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)