User Tools

Site Tools


02359-afroestricus-minutus-la-gi

Afroestricus minutus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroestricus
Loài (species) A. minutus
Danh pháp hai phần
Afroestricus minutus
Bromley, 1936

Afroestricus minutus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroestricus minutus được Bromley miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroestricus minutus tại Wikispecies
02359-afroestricus-minutus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)