User Tools

Site Tools


02362-afroestricus-variabilis-la-gi

Afroestricus variabilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroestricus
Loài (species) A. variabilis
Danh pháp hai phần
Afroestricus variabilis
Engel, 1929

Afroestricus variabilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroestricus variabilis được Engel miêu tả năm 1929.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroestricus variabilis tại Wikispecies
02362-afroestricus-variabilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)