User Tools

Site Tools


02363-afroestricus-varipes-la-gi

Afroestricus varipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroestricus
Loài (species) A. varipes
Danh pháp hai phần
Afroestricus varipes
Curran, 1927

Afroestricus varipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroestricus varipes được Curran miêu tả năm 1927.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroestricus varipes tại Wikispecies
02363-afroestricus-varipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)