User Tools

Site Tools


02365-afroestricus-vittatus-la-gi

Afroestricus vittatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroestricus
Loài (species) A. vittatus
Danh pháp hai phần
Afroestricus vittatus
Curran, 1927

Afroestricus vittatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroestricus vittatus được Curran miêu tả năm 1927.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroestricus vittatus tại Wikispecies
02365-afroestricus-vittatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)