User Tools

Site Tools


02367-afroholopogon-chirundu-la-gi

Afroholopogon chirundu
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroholopogon
Loài (species) A. chirundu
Danh pháp hai phần
Afroholopogon chirundu
Londt, 2005

Afroholopogon chirundu là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroholopogon chirundu được Londt miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở miền nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroholopogon chirundu tại Wikispecies
02367-afroholopogon-chirundu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)