User Tools

Site Tools


02369-afroholopogon-vumba-la-gi

Afroholopogon vumba
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroholopogon
Loài (species) A. vumba
Danh pháp hai phần
Afroholopogon vumba
Oldroyd, 1974

Afroholopogon vumba là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroholopogon vumba được Oldroyd miêu tả năm 1974. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroholopogon vumba tại Wikispecies
02369-afroholopogon-vumba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)