User Tools

Site Tools


02371-afromochtherus-atrox-la-gi

Afromochtherus atrox
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afromochtherus
Loài (species) A. atrox
Danh pháp hai phần
Afromochtherus atrox
Tsacas, 1969

Afromochtherus atrox là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afromochtherus atrox được Tsacas miêu tả năm 1969.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afromochtherus atrox tại Wikispecies
02371-afromochtherus-atrox-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)