User Tools

Site Tools


02372-afromochtherus-fanovanensis-la-gi

Afromochtherus fanovanensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afromochtherus
Loài (species) A. fanovanensis
Danh pháp hai phần
Afromochtherus fanovanensis
Bromley, 1942

Afromochtherus fanovanensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afromochtherus fanovanensis được Bromley miêu tả năm 1942.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afromochtherus fanovanensis tại Wikispecies
02372-afromochtherus-fanovanensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)