User Tools

Site Tools


02373-afromochtherus-mendax-la-gi

Afromochtherus mendax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afromochtherus
Loài (species) A. mendax
Danh pháp hai phần
Afromochtherus mendax
Tsacas, 1969

Afromochtherus mendax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afromochtherus mendax được Tsacas miêu tả năm 1969.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afromochtherus mendax tại Wikispecies
02373-afromochtherus-mendax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)