User Tools

Site Tools


02374-afromochtherus-mkomazi-la-gi

Afromochtherus mkomazi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afromochtherus
Loài (species) A. mkomazi
Danh pháp hai phần
Afromochtherus mkomazi
Londt, 2002

Afromochtherus mkomazi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afromochtherus mkomazi được Londt miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afromochtherus mkomazi tại Wikispecies
02374-afromochtherus-mkomazi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)