User Tools

Site Tools


02376-afromochtherus-unctus-la-gi

Afromochtherus unctus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afromochtherus
Loài (species) A. unctus
Danh pháp hai phần
Afromochtherus unctus
Oldroyd, 1939

Afromochtherus unctus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afromochtherus unctus được Oldroyd miêu tả năm 1939.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afromochtherus unctus tại Wikispecies
02376-afromochtherus-unctus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)