User Tools

Site Tools


02377-afroscleropogon-dilutus-la-gi

Afroscleropogon dilutus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Afroscleropogon
Loài (species) A. dilutus
Danh pháp hai phần
Afroscleropogon dilutus
Walker, 1851

Afroscleropogon dilutus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Afroscleropogon dilutus được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Afroscleropogon dilutus tại Wikispecies
02377-afroscleropogon-dilutus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)