User Tools

Site Tools


02406-aguada-la-gi

Aguada có thể đề cập đến:

  • Aguada, Colombia, thị xã và khu tự quản ở đông bắc Colombia
  • Aguada, Montevideo, một khu vực ở Montevideo
  • Aguada, Palawan, núi lửa ở Philippines
  • Aguada, Puerto Rico, thành phố tây bắc Puerto Rico
  • Isla Aguada, Mexico, thành phố ở bang Campeche ở bán đảo Yucatán
  • Isla de la Aguada, đảo
  • Aguada (meteorite), một thiên thạch rơi năm 1930 gầnr Cordoba, Argentina
  • La Aguada, Pichilemu, làng ở Pichilemu, Chile
  • Fort Aguada, Goa, Ấn Độ
02406-aguada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)