User Tools

Site Tools


02409-agudo-rio-grande-do-sul-la-gi

Agudo là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 536,117 km², dân số năm 2007 là 16714 người, mật độ 31,18 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
02409-agudo-rio-grande-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)