User Tools

Site Tools


02422-aija-t-nh-la-gi

Aija
—  Tỉnh  —
Hiệu kỳ của Aija
Hiệu kỳ
250px
Vị trí của Aija trong vùng Ancash
Aija trên bản đồ Thế giới
Aija

Aija

Quốc gia Peru
Vùng Ancash
Tỉnh lỵ Aija
Diện tích
 • Tổng cộng 697 km2 (269 mi2)
Dân số
 • Tổng cộng 8.657

Tỉnh Aija (tiếng Tây Ban Nha: Provincia de Aija) là một tỉnh thuộc vùng Ancash của Peru. Tỉnh Aija có diện tích 697 km², dân số thời điểm theo điều tra dân số ngày 11 tháng 7 năm 1993 là 8657 người. Tỉnh lỵ đóng ở Aija[1].

Bản mẫu:Vùng Ancash

02422-aija-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)