User Tools

Site Tools


02427-aireina-paradoxa-la-gi

Aireina paradoxa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aireina
Loài (species) A. paradoxa
Danh pháp hai phần
Aireina paradoxa
Frey, 1934

Aireina paradoxa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aireina paradoxa được Frey miêu tả năm 1934.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aireina paradoxa tại Wikispecies
02427-aireina-paradoxa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)