User Tools

Site Tools


02499-al-m-para-ba-la-gi

Além Paraíba là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 511,199 km², dân số năm 2007 là 33495 người, mật độ 69,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
02499-al-m-para-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)