User Tools

Site Tools


02582-albibarbefferia-neosimilis-la-gi

Albibarbefferia neosimilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Albibarbefferia
Loài (species) A. neosimilis
Danh pháp hai phần
Albibarbefferia neosimilis
Forbes, 1987

Albibarbefferia neosimilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Albibarbefferia neosimilis được Forbes miêu tả năm 1987.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Albibarbefferia neosimilis tại Wikispecies
02582-albibarbefferia-neosimilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)