User Tools

Site Tools


02583-albibarbefferia-sonorensis-la-gi

Albibarbefferia sonorensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Albibarbefferia
Loài (species) A. sonorensis
Danh pháp hai phần
Albibarbefferia sonorensis
Forbes, 1987

Albibarbefferia sonorensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Albibarbefferia sonorensis được Forbes miêu tả năm 1987.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Albibarbefferia sonorensis tại Wikispecies
02583-albibarbefferia-sonorensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)