User Tools

Site Tools


02592-alcimus-anax-la-gi

Alcimus anax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Alcimus
Loài (species) A. anax
Danh pháp hai phần
Alcimus anax
Speiser, 1924

Alcimus anax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Alcimus anax được Speiser miêu tả năm 1924.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Alcimus anax tại Wikispecies
02592-alcimus-anax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)