User Tools

Site Tools


02594-alcimus-longipes-la-gi

Alcimus longipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Alcimus
Loài (species) A. longipes
Danh pháp hai phần
Alcimus longipes
(Macquart, 1838)

Alcimus longipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Alcimus longipes được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Alcimus longipes tại Wikispecies
02594-alcimus-longipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)