User Tools

Site Tools


02595-alcimus-nigropalpus-la-gi

Alcimus nigropalpus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Alcimus
Loài (species) A. nigropalpus
Danh pháp hai phần
Alcimus nigropalpus
Hobby, 1934

Alcimus nigropalpus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Alcimus nigropalpus được Hobby miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Alcimus nigropalpus tại Wikispecies
02595-alcimus-nigropalpus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)