User Tools

Site Tools


02596-alcimus-rubiginosus-la-gi

Alcimus rubiginosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Alcimus
Loài (species) A. rubiginosus
Danh pháp hai phần
Alcimus rubiginosus
Gerstaecker, 1871

Alcimus rubiginosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Alcimus rubiginosus được Gerstaecker miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Alcimus rubiginosus tại Wikispecies
02596-alcimus-rubiginosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)