User Tools

Site Tools


02597-alcimus-setifemoratus-la-gi

Alcimus setifemoratus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Alcimus
Loài (species) A. setifemoratus
Danh pháp hai phần
Alcimus setifemoratus
Hobby, 1934

Alcimus setifemoratus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Alcimus setifemoratus được Hobby miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Alcimus setifemoratus tại Wikispecies
02597-alcimus-setifemoratus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)