User Tools

Site Tools


02598-alcimus-tigris-la-gi

Alcimus tigris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Alcimus
Loài (species) A. tigris
Danh pháp hai phần
Alcimus tigris
Karsch, 1888

Alcimus tigris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Alcimus tigris được Karsch miêu tả năm 1888. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Alcimus tigris tại Wikispecies
02598-alcimus-tigris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)