User Tools

Site Tools


02624-aleksey-valeriyevich-isayev-la-gi

Aleksey Valeriyevich Isayev (Алексей Валерьевич Исаев), sinh ngày 15 tháng 8 năm 1974 ở Tashkent, là một nhà sử học người Nga. Ông là thành viên của Viện Lịch sử quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga (2007-2010)[1] và được phong học vị Tiến sĩ khoa học lịch sử năm 2012 tại Viện hàn lâm khoa học xã hội Liên bang Nga.

A. V. Isayev sinh ngày 15 tháng 8 năm 1974 tại thành phố Tashkent ở miền Tây Bắc của Uzbekistan - lúc bấy giờ vẫn đang là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô. Đến năm 1987 gia đình ông chuyển lên sinh sống ở thủ đô Liên Xô là Moskva. Ông tốt nghiệp ban Phân tích Hệ thống thuộc khoa Điều khiển học của Học viện Vật lý Công trình Moskva thuộc Đại học Nghiên cứu Nguyên tử Quốc gia. Sau đó ông công tác tại Cơ quan lưu trữ trung tâm thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Từ năm 2007 đến 2010 ông là thành viên của Viện Lịch sử quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài công việc nghiên cứu lịch sử quân sự, A. V. Isayev cũng là một kỹ sư công tác tại ngành viễn thông.

 1. Исаев А. В. Антисуворов. Большая ложь маленького человечка. — М.: Яуза, Эксмо, 2004. — 352 с. — ISBN 5-699-05998-9 [1]
 2. Исаев А. В. Антисуворов. Десять мифов Второй мировой. — М.: Яуза, Эксмо, 2004. — 416 с. — ISBN 5-699-07634-4 [2]
 3. Исаев А. В. От Дубно до Ростова. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. — 710 с. — ISBN 5-17-022744-2 [3]
 4. Исаев А. В. 1941: Бои на Украине. — М.: Издательство «Стратегия КМ», 2004. — 80 с. — ISBN 5-901266-01-3
 5. Исаев А. В. Краткий курс истории ВОВ. Наступление Маршала Шапошникова. — М.: Яуза, 2005. — 332 с. — ISBN 1-699-43532-0 [4][2]
 6. Исаев А. Битва за Харьков февраль-март 1943 года. — М.: Издательство «Стратегия КМ», 2005. — 80 с. — ISBN 5-901266-01-3
 7. Исаев А. В. Когда внезапности уже не было. История ВОВ, которую мы не знали. — М.: Эксмо, Яуза, 2005. — 479 с. — ISBN 5-699-11949-3 [5]
 8. Исаев А. В. «Котлы» 41-го. История ВОВ, которую мы не знали. — М.: Эксмо, Яуза, 2005. — 400 с. — ISBN 5-699-12899-9 [6][3]
 9. Исаев А. В. Георгий Жуков. Последний довод короля. — М.: Эксмо, 2006. — 480 с. — ISBN 5-699-16564-9 [7][4]
 10. Исаев А. Прорыв «Миус-фронта» июль-август 1943 года. — М.: Издательство «Стратегия КМ», 2006. — 80 с. — ISBN 5-901266-01-3
 11. Исаев А. В. Берлин 45-го. Сражения в логове зверя. — М.: Яуза, Эксмо, 2007. — 720 с. — ISBN 5-699-20927-9 [8]
 12. Исаев А. В. Сталинград. За Волгой для нас земли нет. — М.: Яуза, Эксмо, 2008. — 448 с. — ISBN 978-5-699-26236-6 [9][5]
 13. Исаев А. В., Драбкин А. В. 22 июня. Черный день календаря. — М.: Яуза, Эксмо, 2008. — 384 с. — 978-5-699-27211-2
 14. Исаев А. В. 1943-й… От трагедии Харькова до Курского прорыва. — М.: Вече, 2008. — 336 с. — ISBN 978-5-9533-3135-7
 15. Исаев А. В. 1945-й… Триумф в наступлении и в обороне: От Висло-Одерской до Балатона. — М.: Вече, 2008. — 256 с. — ISBN 978-5-9533-3474-7
 16. Исаев А. В. Дубно 1941. Величайшее танковое сражение Второй мировой. — М.: Яуза; Эксмо, 2009. — 192 с. — ISBN 978-5-699-32625-9
 17. Исаев А. В. 1945. Последний круг ада. — М.: Яуза; Эксмо, 2009. — 352 с. — ISBN 978-5-699-34969-9[6]
 18. Исаев А. В., Коломиец М. В. Разгром 6-й танковой армии СС. Могила Панцерваффе. — М.: Яуза, Эксмо, Стратегия КМ, 2009. — 160 с. — ISBN 978-5-699-34808-4[7]
 19. Исаев А. В. Мифы и правда о Маршале Жукове. — М.: Яуза; Эксмо, 2010. — 480 с. — ISBN 978-5-699-40240-3
 20. Исаев А. В. Неизвестный 1941. Остановленный блицкриг. — М.: Яуза; Эксмо, 2010. — 480 с. — ISBN 978-5-699-41198-6
 21. Исаев А. В. Разгром 1945. Битва за Германию. — М.: Яуза; Эксмо, 2010. — 360 с. — ISBN 978-5-699-41196-2
 22. Исаев А. В. Иной 1941. От границы до Ленинграда. — М.: Яуза; Эксмо, 2011. — 416 с. — ISBN 978-5-699-49705-8
 23. Исаев А. В. Приграничное сражение 1941. — М.: Яуза; Эксмо, 2011. — 704 с. — ISBN 978-5-699-50840-2[8]
 24. Исаев А. В. Великая Отечественная альтернатива. 1941 в сослагательном наклонении. — М.: Яуза; Эксмо, 2011. — 288 с. — ISBN 978-5-699-52235-4
 1. ^ Алексей Исаев // РИА Новости
 2. ^ Также издавалась под названием «Наступление маршала Шапошникова. История ВОВ, которую мы не знали» (М., 2005) и «АнтиБЛИЦКРИГ Красной Армии. От победы под Москвой до Харьковской катастрофы» (М., 2011)
 3. ^ Переиздавалась под названием "Пять кругов ада. Красная Армия в «котлах» (М., 2008)
 4. ^ Переиздавалась под названием «Мифы и правда о Маршале Жукове» (М., 2010)
 5. ^ Второе дополненное издание переиздавалось под названием «Мифы и правда о Сталинграде» (М., 2011)
 6. ^ Переиздавалась под названием «Битва за Берлин. Флаг над Рейхстагом» (М., 2010)
 7. ^ Переиздавалась под названием «Последние контрудары Гитлера. Разгром Панцерваффе» (М., 2010)
 8. ^ Состоит из немного дополненной первой части книги "Иной 1941", первых четырех глав книги "Неизвестный 1941" и полностью книги "Дубно 1941".
02624-aleksey-valeriyevich-isayev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)