User Tools

Site Tools


02635-algod-o-de-janda-ra-la-gi

Algodão de Jandaíra là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 220,246 km², dân số năm 2007 là 2385 người, mật độ 10,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02635-algod-o-de-janda-ra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)