User Tools

Site Tools


02653-allopogon-argyrocinctus-la-gi

Allopogon argyrocinctus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Allopogon
Loài (species) A. argyrocinctus
Danh pháp hai phần
Allopogon argyrocinctus
Schiner, 1867

Allopogon argyrocinctus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Allopogon argyrocinctus được Schiner miêu tả năm 1867.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Allopogon argyrocinctus tại Wikispecies
02653-allopogon-argyrocinctus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)